Search This Blog

Saturday, January 8, 2022

the beautiful parrot !!

 

கிளியே ஆலங்கிளியே ! அழகான ராட்சசியே !!

 


நீ அமர்ந்திருக்கும்போது துருப்பிடித்த கொடி கம்பி கூட அழகாகவே தெரிகிறதே !!

No comments:

Post a Comment

Pigeon beauty walk !!

     கன்னியர் தம் கண்ணழகில் நடையழகில் மயங்கியது உண்டா !! Pigeon beauty walk !!