Search This Blog

Saturday, January 8, 2022

the beautiful parrot !!

 

கிளியே ஆலங்கிளியே ! அழகான ராட்சசியே !!

 


நீ அமர்ந்திருக்கும்போது துருப்பிடித்த கொடி கம்பி கூட அழகாகவே தெரிகிறதே !!

No comments:

Post a Comment

Red Rose

  யார் வீட்டில் ரோசா !   பூ பூத்ததோ !! மேகம் தன்னை மேகம் மோதி மின்னல் மின்னுதோ