Search This Blog

Thursday, September 30, 2021

கனகாம்பரம் ~ fire cracker flower !!

கனகாம்பரம்  அறிவியற் பெயர் Crossandra infundibuliformis ! (fire cracker ?) இத்தாவரம் அகாந்திசியேக் குடும்பத்தைச் சார்ந்ததாகும். ] இவை பெரிதும் அறியப்பட்டது அதுக் கொணரும் மலர்களால் தான். இவை குறுஞ்செடி வகையைச் சார்ந்தது. இதை வீடுகளில் அழகுக்காகவும், வணிகத்திற்காகவும் வளர்க்கிறார்கள்.



காதோரம் கனகாம்பரம்

தெருவோரம் காதல் வரும்  .. ..

அப்படினு ஒரு சினிமா பாட்டு  - விஜயகாந்த், அமலா, இசை :  தாணு !!


Beautiful bird - Eurasian Marsh Harrier or Shikra ?!?

Eurasian Marsh Harrier -   Gangly raptor with long wings and tail; local in marshes and wetlands with extensive reed beds.

Or could well be - Shikra (Accipiter badius)  a small bird of prey in the family Accipitridae   also called the little banded goshawk.


 

Wednesday, September 29, 2021

Identify challenge ! - beautiful Sree Rama

 

கற்பார் இராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ !!

Beautiful - Sita piratti, Sree Rama, Lakshmana, Aanjaneya .. .  where is this ?? [of course, Sree Rama is everywhere !]

 


Finding out this   would be child’s play ! – I thought !!

-      It is atop  Kuthirai vahana mantapam in Singara Chari Street / Car Street junction, infront of Jaganmohini house !!  @  Thiruvallikkeni divaydesam



Nature amazes !

Amazing nature !

This morning had posted this  cropped photo of what looked like a ‘leaf’ and asked on what leaf it could be  – but it wasn’t !! – it was no leaf at all.

It is a Grasshopper ! photographed on a wall. Grasshoppers are a group of insects belonging to the suborder Caelifera. They are among what is probably the most ancient living group of chewing herbivorous insects, dating back to the early Triassic around 250 million years ago. Grasshoppers are typically ground-dwelling insects with powerful hind legs which allow them to escape from threats by leaping vigorously. 



Monday, September 27, 2021

Engrossed in work !!

 

மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கண்துஞ்சார்

எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் - செவ்வி

அருமையும் பாரார் அவமதிப்புங் கொள்ளார்

கருமமே கண்ணாயினார்

 

Work is worship !  .. .. for someone engrossed in the work, the environ is of no concern ! 

Where is he ? inside green-leaved tree ? –amidst hard bricks ?? – inside a lorry ! – to him – the single-minded determination is to arrange the bricks.



Saturday, September 25, 2021

Balloon !!

 

A balloon is a flexible bag that can be inflated with a gas, such as helium, hydrogen, nitrous oxide, oxygen, and air. 

பலூன் : ஊதுபை;  வளிப்பை, காற்றடைத்த பை 

காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பையடா

மாயனார் குயவன் செய்த மண் பாண்டம் ஓடடா 

இந்த உடல் நிரந்தரமானது என்று நினைத்து, இந்த நிலையற்ற உடலை வளர்க்க என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்!  

A simple Q – when a balloon is bought – who becomes happier ? – its seller or the buyer or the user ??



Friday, September 24, 2021

spirit of Purattasi ! கோவிந்தா! கோவிந்தா!

 

the sweetest of the Thirunamams ! - கோவிந்தா! கோவிந்தா!

the spirit of Purattasi masam :

- திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளுக்கு ஒரு கோவிந்தா!

- ஏழுமலையானுக்கு கோவிந்தா!



Cows Cross !!

 

With covid norms relaxed,  there is mad rush at Marina – in the evening with the traffic in full flow, it is nightmarish to cross the beach road

.. .. all that is for humans, here is a herd of cows crossing the road in an orderly manner !!



Thursday, September 23, 2021

Hibiscus - செம்பருத்தி பூ

 

செம்பருத்தி பூவு ! - சித்திரத்தை போல அம்பலத்தில் ஆடுதிங்கே !!

 


Onida TV advt as I remember had tagline :

‘Owner’s pride – neighbour’s envy !”

These Hibiscus flowers owned by neighbour – photographed by me !  Hibiscus is a genus of flowering plants in the mallow family, Malvaceae. The genus is quite large, comprising several hundred species that are native to warm temperate, subtropical and tropical regions throughout the world.

 

Grey Pelican !

 

கூழைக்கடா :  A pelican trying to hop over coconut tree !!



Wednesday, September 22, 2021

Commodity Selling !

 

Commodity market ! – showcasing matters !!



cattle and purappadu at Thiruvallikkeni

 

அல்லிக்கேணி அதிசயங்கள் !  -ஆவினமும் அழகு குடைகளும்



the Sun and the Moon .. !

 

Are Sun and the Moon of the same size ?? –

 

The sun’s diameter is about 400 times larger than that of the moon – and the sun is also about 400 times farther from Earth.

 

Life is not about – ‘who is big or powerful’ – howsoever mighty the Sun could be, it was the Moon that attracted people on Pournami day ! - while people were busy taking photos of ‘Pournami Nilavu’ – here is a photo of Sun set.


In villages Sun would disappear behind hill or natural scenery; at places, He would disappear into the Sea – but in Metropolis, He has top hide behind manmade structures and cloth hangings !!



Tuesday, September 21, 2021

Rains - Parrots and Roses

 

மழை .. பசுமையை தழைக்க செய்வது .. - 'மழையில் கிளிகள் நனைந்தாலும் சாயம் போவதில்லை' என ஒரு சினிமா பாட்டு.

மழையை கிளி ரசித்ததாக தெரியவில்லை ! .. .. இந்த ரோஜாப்பூ இயல்பை விட இன்னமும் அழகை பறை சாற்றியது




Thiruvallikkeni Thirukulam - Kairavini Pushkarini

 

கைரவிணி  புஷ்கரிணி   - திருவல்லிக்கேணி திருக்கோவிலின் புனிதகுளம்.

Here are some photos of the Kairavini pushkarini taken in recent times

 

~ Thiruvallikkeni S. Sampathkumar





MAPs at work !

    Concentration is his forte and his pictures & videos speak volumes