Search This Blog

Friday, September 24, 2021

spirit of Purattasi ! கோவிந்தா! கோவிந்தா!

 

the sweetest of the Thirunamams ! - கோவிந்தா! கோவிந்தா!

the spirit of Purattasi masam :

- திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளுக்கு ஒரு கோவிந்தா!

- ஏழுமலையானுக்கு கோவிந்தா!No comments:

Post a Comment

Pigeon beauty walk !!

     கன்னியர் தம் கண்ணழகில் நடையழகில் மயங்கியது உண்டா !! Pigeon beauty walk !!