Search This Blog

Monday, March 14, 2022

அட ! அட! மாமரக் கிளியே !! - Parrot

 அட ! அட! மாமரக்  கிளியே !!  - உன்னை இன்னும் நான் மறக்கலியே !!

 


சிட்டுக்குருவி பட பாடல்  - வாலி வரிகள் .,. இளையராஜா இசையில் : https://www.youtube.com/watch?v=wxRt-ao-zms

 

No comments:

Post a Comment

the hidden face - buffalo !!

  மலர்ந்திருக்கும் முகத்தில் நவரசமும் செக்க சிவந்திருக்கும் இதழில் .. .. மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன